Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Venezuela tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Venezuela tại Việt Nam

Địa chỉ:
Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84 24 3759 2788
Fax:
024-37592728
Cập nhật