Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Tây Ban Nha tại Việt Nam

Địa chỉ:
4 Le Hong Phong - Bah Dinh (5.94 km) Hanoi, Vietnam
Điện thoại:
024 3771 5207
Fax:
024-37715206
Cập nhật